Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Dechreuodd y gwaith o adeiladu Wheelabrator Parc Adfer ym mis Rhagfyr 2016 ac roedd yn gweithredu’n gwbl fasnachol ym mis Rhagfyr 2019. Byddwn yn parhau i gyhoeddi’r newyddion diweddaraf am Parc Adfer ar y tudalennau hyn.

Gallwch chi hefyd ddarllen am ein prosiect drwy edrych ar ein cylchlythyr diweddaraf.

Haf 2019

View Haf 2019

Hydref 2018

View Hydref 2018

Ebrill 2018

View Ebrill 2018

lonawr 2018

View Lonawr 2018

Rhagfyr 2017

Edrychwch ar Ragfyr 2017

Gorffennaf 2017

Edrychwch ar Orffennaf 2017