Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Statws presennol

Rhoddwyd caniatâd cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint ym mis Mai 2015. Rhoddodd Cyfoeth Naturiol Cymru drwydded amgylcheddol i'r cyfleuster ym mis Hydref 2015.

Dechreuodd y gwaith adeiladu llawn ar gyfleuster ynni-o-wastraff Parc Adfer ym mis Rhagfyr 2016 a disgwylir y bydd y cyfleuster yn dechrau gweithio’n iawn yn 2019.

Lleoliad y Safle

Mae’r safle yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy wrth ymyl Melin Bapur Shotton. Mae Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy wedi'i dynodi’n ardal gyflogaeth ac mae hefyd wedi’n nodi’n ardal sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o waith rheoli gwastraff, gan gynnwys cyfleusterau adfer ynni fel Parc Adfer.

Traffig a chludiant

Mae gan Glannau Dyfrdwy gysylltiadau ffordd ardderchog, gyda mynediad hwylus i wibffordd Gogledd Cymru, sy’n cysylltu’r cyfleuster â'r M53, yr M56 a'r M6.

Bydd gwastraff gweddilliol yn cael ei gludo ar y ffordd i Wheelabrator Parc Adfer o orsafoedd trosglwyddo sy’n gwasanaethu’r pum cymuned ar draws Gogledd Cymru. Bydd y cyfleuster hefyd yn derbyn gwastraff a gesglir o gartrefi a busnesau yn Sir y Fflint yn uniongyrchol a gwastraff masnachol o'r rhanbarth ehangach.