Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Y manteision

Bydd datblygu Wheelabrator Parc Adfer yn cefnogi’r canlynol:

  • Targedau arferion gorau Ewropeaidd a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i adfer ynni o ddeunydd ar ôl ei ailgylchu i’w ddefnyddio mewn cynlluniau gwresogi a phŵer
  • Lleihau nwyon tŷ gwydr drwy atal methan rhag cael ei ryddhau o safleoedd tirlenwi a lleihau'r angen am danwyddau ffosil
  • Lleihau’r ddibyniaeth ar danwyddau ffosil
  • Lleihau ôl troed carbon y felin
  • Ailgylchu metelau o ludw y gellir eu defnyddio yn lle agregau craidd yn y sector adeiladu
  • Defnyddio deunyddiau a allai fel arall fynd i safleoedd tirlenwi neu gael eu hallforio i Ewrop
  • Creu cannoedd o swyddi adeiladu a 35 o swyddi newydd amser llawn yn y cyfleuster
  • Cyfleoedd ychwanegol yn yr ardal ar gyfer swyddi ac yn y gadwyn gyflenwi