Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Y manteision

Mae Parc Adfer yn chwarae rhan bwysig yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol o ran cyflawni ein targedau carbon ac ynni. Mae Parc Adfer yn cefnogi:

  • Targedau arfer gorau Llywodraeth y DU i adennill ynni o ddeunydd gweddilliol i’w ddefnyddio mewn cynlluniau gwresogi a phŵer
  • Lleihau nwyon tŷ gwydr drwy atal rhyddhau methan o safleoedd tirlenwi a lleihau’r angen am danwydd ffosil
  • Llai o ddibyniaeth ar danwydd ffosil
  • Ailgylchu metelau o ludw a darparu lludw yn lle agregau sylfaenol yn y sector adeiladu
  • Defnyddio deunyddiau a allai fel arall fynd i safleoedd tirlenwi neu gael eu hallforio i Ewrop
  • 37 swydd weithredol amser-llawn a chyfleoedd ehangach i gyflenwyr