Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Dechreuodd y gwaith ar adeiladu Wheelabrator Parc Adfer ym mis Rhagfyr 2016 a bydd yn parhau am y tair blynedd nesaf, a disgwylir i'r cyfleuster ddechrau gweithredu cyn diwedd 2019. Bydd Wheelabrator yn diweddaru’r dudalen hon gyda lluniau newydd a lluniau gan dronau gydol y cyfnod adeiladu.

Hydref 2018

View Hydref 2018

Ebrill 2018

View Ebrill 2018

Lonawr 2018

View Lonawr 2018

Rhagfyr 2017

Edrychwch ar Ragfyr 2017

Gorffennaf 2017

Edrychwch ar Orffennaf 2017