Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Gall Parc Adfer Wheelabrator brosesu hyd at 200,000 tunnell o wastraff gweddilliol y flwyddyn. Darperir y rhan fwyaf o’r tanwydd gwastraff gweddilliol ar gyfer y cyfleuster gan y pum awdurdod lleol a oedd yn gyfrifol am y broses gaffael er mwyn cyflawni targedau hirdymor ar gyfer ailgylchu a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi. Mae’r cyfleuster yn cynorthwyo dargyfeirio gwastraff gweddilliol o safleoedd tirlenwi neu allforio ac yn creu ynni lleol, carbon isel.

Trosolwg o’r Prosiect

Learn more about Energy Recovery

Manteision y Prosiect

See images of the Parc Adfer site

Cylchlythyrau Prosiect

Download assets from the Parc Adfer site

Hanes y Prosiect

Download assets from the Parc Adfer site