Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Bydd Wheelabrator Parc Adfer yn prosesu hyd at 200,000 tunnell o wastraff gweddilliol mewn blwyddyn. Bydd y gwastraff gweddilliol o'r cyfleuster yn dod yn bennaf oddi wrth y pum awdurdod lleol a gychwynnodd y broses gaffael er mwyn cyrraedd targedau hirdymor ar gyfer ailgylchu a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi. Bydd y cyfleuster yn cefnogi'r gwaith o beidio ag anfon gwastraff ar ôl ei ailgylchu i safleoedd tirlenwi neu i’w allforio a chreu ynni carbon-isel lleol.

Trosolwg o’r Prosiect

Learn more about Energy Recovery

Manteision y Prosiect

See images of the Parc Adfer site

Cynlluniau’r Prosiect

Download assets from the Parc Adfer site

Cylchlythyrau Prosiect

Download assets from the Parc Adfer site

Y Cynnydd gyda’r Gwaith Adeiladu

Download assets from the Parc Adfer site