Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Ein hadnoddau mwyaf gwerthfawr yn Wheelabrator yw ein gweithwyr. Dewch i ganfod beth mae’n ei olygu i weithio i arweinydd amrywiol yn y diwydiant ynni-o-wastraff sy’n ymrwymedig i ragoriaeth weithredol, iechyd a diogelwch a diogelu’r amgylchedd. Mae croeso i chi ystyried cyfleoedd newydd gyda Wheelabrator.

Anfonwch eich CV ar yr e-bost at ein Rheolwr Adnoddau Dynol, Kerry Colliver ynkcollive@wtienergy.com

CYFLEOEDD

  • Rheoli Safleoedd a Gweithrediadau
  • Peirianwyr Cynnal a Chadw
  • Technegwyr Trydanol ac Offerwaith
  • Amgylcheddol, Iechyd a Diogelwch
  • Cyfrifyddu/Cyllid
  • Technoleg Gwybodaeth