Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Swyddi Gweithredol

Bydd y broses o recriwtio ar gyfer swyddi gweithredol yn dechrau yn 2018, a bydd Wheelabrator yn hysbysebu swyddi’n lleol, gan gynnwys drwy’r Ganolfan Byd Gwaith.

Bydd oddeutu 35 o swyddi gweithredol amser llawn newydd yn cael eu creu pan fydd cyfleuster Wheelabrator Parc Adfer yn dechrau gweithio yn 2019. Bydd y swyddi hyn yn amrywio o swyddi rheoli ar y safle i rolau gweinyddol, technegol a gweithredol arbenigol.

Bydd Wheelabrator yn hysbysebu’r swyddi hyn yn nes at yr amser ac yn gobeithio y bydd pobl o’r ardal leol yn llenwi'r swyddi.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at info@parcadfer.com