Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Mae iechyd a diogelwch o’r pwys mwyaf i Wheelabrator Technologies a Phrosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Mae ein gwaith yn cael ei fonitro o fewn set o reoliadau llym iawn a luniwyd i amddiffyn ein cymdogion, ein staff, ein cyflenwyr a’r amgylchedd.

Mae Wheelabrator Technologies hefyd wedi cyflwyno monitro ychwanegol ar ansawdd aer ar y safle, gan ddarparu sicrwydd ychwanegol i gymunedau lleol a mynd y tu hwnt i ofynion arferol rheoliadau trwyddedu amgylcheddol sydd eisoes yn llym iawn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Parc Adfer, gallwch anfon e-bost at info@parcadfer.com.