Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Mae gennym hanes hir o ddarparu gwasanaeth amgylcheddol dibynadwy ac effeithiol. Bydd ein gweithrediadau yn Wheelabrator Parc Adfer - yn ystod y gwaith adeiladu ac wedyn - yn cael eu monitro yn unol â set llym iawn o reoliadau. Nod y monitro hwn yw diogelu ein cymdogion, ein gweithwyr, ein cyflenwyr a’r amgylchedd.

Mae iechyd a diogelwch yn hollbwysig i Wheelabrator, cynghorwyr lleol a Phrosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Bydd ein gwaith yn cael ei fonitro yn unol â set o reoliadau llym iawn a luniwyd i amddiffyn ein cymdogion, ein staff, ein cyflenwyr a’r amgylchedd.

Mae Wheelabrator wedi ymrwymo i gyflwyno gwaith monitro ychwanegol ar ansawdd aer y safle, a fydd yn darparu rhagor o sicrwydd i gymunedau lleol ac sy’n mynd y tu hwnt i ofynion arferol rheoliadau'r Drwydded Amgylcheddol sydd eisoes yn llym.

Gwyddom hefyd y gall fod cwestiynau gan bobl leol am y broses, y dechnoleg, sut mae’n gweithio a sut gallai effeithio arnyn nhw. Byddwn yn gweithio’n galed i ateb y cwestiynau hynny ac i gynnig y sicrwydd y mae ei angen ar bobl. I gael gwybod rhagor am Parc Adfer, e-bostiwch info@parcadfer.com.