Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Stiwardiaeth Amgylcheddol

Mae Wheelabrator yn credu mewn diogelu ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol a darparu ar gyfer anghenion heddiw hefyd. Mae ein hymrwymiad i gynaliadwyedd yn mynd y tu hwnt i’n gweithrediadau beunyddiol ac mae’n cynnwys rhaglenni cyfrifoldeb cymdeithasol a chorfforaethol sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth amgylcheddol, addysg ac ymgysylltu â'r gymuned.