Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Mae Wheelabrator Technologies wedi ymrwymo i ddiogelu iechyd a y cyhoedd ac i warchod yr amgylchedd.

Mae ein cyfleusterau yn defnyddio'r systemau rheoli amgylcheddol mwyaf datblygedig i gyflawni a rhagori ar rai o’r safonau amgylcheddol mwyaf llym yn y byd gan gynhyrchu ynni adnewyddadwy cyson ar gyfer cartrefi a busnesau cyfagos.

Trwydded amgylcheddol

Rhoddwyd trwydded amgylcheddol i Wheelabrator Parc Adfer gan Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Hydref 2015.

Mae’r drwydded amgylcheddol yn gosod cyfyngiadau caeth ar y mathau o wastraff y gellir eu trin yn y cyfleuster yn ogystal â phennu’r trothwyon ansawdd aer derbyniol.

Rhaid i gyfleusterau sy’n troi gwastraff yn ynni gydymffurfio â throthwyon ansawdd aer llym sydd wedi’u pennu gan y Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar Losgi Gwastraff. Hefyd, cydnabyddir yn rhyngwladol bod ynni-o-wastraff yn dechnoleg sy’n lliniaru nwy tŷ gwydr.