Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Mae Wheelabrator wedi ymrwymo i ddiogelu iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd. Mae ein cyfleusterau’n defnyddio’r systemau rheoli amgylcheddol mwyaf modern er mwyn cyrraedd rhai o’r safonau amgylcheddol mwyaf llym yn y byd, a rhagori arnynt, gan gynhyrchu ynni glân ac adnewyddadwy ar gyfer cartrefi a busnesau cyfagos yn ddiogel.

Trwydded amgylcheddol

Mae cyfleusterau Wheelabrator yn defnyddio’r systemau rheoli amgylcheddol mwyaf modern er mwyn cyrraedd rhai o’r safonau amgylcheddol mwyaf llym yn y byd, a rhagori arnynt, gan gynhyrchu ynni glân ac adnewyddadwy i gartrefi a busnesau cyfagos yn ddiogel.

Cafodd Parc Adfer drwydded amgylcheddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Hydref 2015. Mae’r drwydded yn gosod cyfyngiadau llym ar y mathau o wastraff y ceir eu trin yn y cyfleuster ac mae’n pennu’r terfynau a ganiateir o ran ansawdd yr aer. Rhaid i gyfleusterau Ynni o Wastraff gydymffurfio â safonau llym a sefydlwyd gan y Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff Ewropeaidd. Hefyd, mae ynni-o-wastraff yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel technoleg sy’n lliniaru ar nwyon tŷ gwydr.