Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Grŵp Cyswllt Cymunedol

Mae Grŵp Cyswllt Cymunedol Parc Adfer Wheelabrator yn fforwm sy’n cyfarfod yn rheolaidd ac yn galluogi cynrychiolwyr a enwebir o grwpiau cymunedol a sefydliadau lleol i drafod y prosiect â thimau datblygu ac adeiladu Wheelabrator. Bydd yr aelodau’n cael gwybod sut mae’r prosiect yn mynd yn ei flaen a gofyn cwestiynau i’w trafod.

I gael rhagor o wybodaeth am y grŵp cyswllt cymunedol, e-bostiwch info@parcadfer.com

Cyfarfodydd a Dogennau'r Grŵp Cyswllt Cymunedol

Gallwch lawrlwytho cyflwyniadau, cofnodion ac agendâu gan Grŵp Cyswllt Cymunedol Parc Adfer Wheelabrator yma.

Cyfarfod 23 Hydref 2019:

Agenda

Presentation

Cyfarfod 9 Mawrth 2017:

Agenda

Cyflwyniad Meistr

Cofnodion

Cyfarfod 21 Mehefin 2017:

Agenda

Cyflwyniad

Cofnodion

Cyfarfod 20 Medi 2017:

Agenda

Cyflwyniad

Cofnodion

Cyfarfod Ionawr 31 2018:

Agenda

Cyflwyniad

Cofnodion

Cyfarfod Ebrill 25 2018:

Agenda

Cyflwyniad

Cofnodion

Cyfarfod 25 Gorffennaf 2018:

Agenda

Cyflwyniad

Cofnodion

Cyfarfod 24 Hydref 2018:

Agenda

Cyflwyniad

Cofnodion

Cyfarfod 30 Ionawr 2019 :

Agenda

Cyflwyniad

Cofnodion

Cyfarfod 24 Ebrill 2019:

Agenda

Cyflwyniad

Cofnodion

Cyfarfod 23 Hydref 2019:

Agenda

Cyflwyniad