Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Cronfa Budd Cymunedol

Fel rhan o’n hymrwymiad i fod yn gymydog da i’r cymunedau lle rydym yn gweithredu, mae Wheelabrator yn darparu cronfa budd cymunedol ar gyfer grwpiau cymunedol a sefydliadau lleol. Mae £50,000 yn y gronfa, a fydd ar gael yn ystod y cyfnod adeiladu tair blynedd. Unwaith y bydd y cyfleuster yn dechrau gweithio go iawn yn 2019, bydd cronfa gymunedol flynyddol arall, y bydd Wheelabrator a’r pum awdurdod partner yn cyfrannu ati, o £230,000 ar gael i grwpiau lleol a sefydliadau cymunedol wneud cais iddi bob blwyddyn.

Gallwch lawrlwytho fersiwn PDF o’n ffurflen gais yma a fersiwn Word yma. Ar ôl i chi lenwi eich ffurflen gais, anfonwch hi i info@parcadfer.com