Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Mae Wheelabrator yn deall ac yn gwerthfawrogi ein cyfrifoldeb i'r cymunedau a wasanaethwn. Yn holl leoliadau Wheelabrator, rydym yn stiwardiaid cadarn ar yr amgylchedd. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag arweinwyr cymunedol i ddeall eu hanghenion mwyaf ac yn darparu adnoddau i'w helpu i’w diwallu.

Stiwardiaeth Amgylcheddol

Learn more about Environmental Stewardship

Iechyd a Diogelwch

Learn more about Health and Safety

Perfformiad Amgylcheddol

Learn more about Environmental Performance

Grŵp Cyswllt Cymunedol

Cronfa Budd Cymunedol