Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Busnesau yn Sir y Fflint a Chaer ymysg y rhai cyntaf i sicrhau gwaith ar brosiect Parc Adfer

Bwrw ymlaen i ddarllen: 'Busnesau yn Sir y Fflint a Chaer ymysg y rhai cyntaf i sicrhau gwaith ar brosiect Parc Adfer'

Parc Adfer yn datgelu cyfleoedd cyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd i fusnesau Gogledd Cymru

Bwrw ymlaen i ddarllen: 'Parc Adfer yn datgelu cyfleoedd cyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd i fusnesau Gogledd Cymru'

Wheelabrator yn croesawu caniatâd cynllunio ar gyfer Cyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer

Bwrw ymlaen i ddarllen: 'Wheelabrator yn croesawu caniatâd cynllunio ar gyfer Cyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer'

Cymuned fusnes Gogledd Cymru yn uno i gefnogi cais cynllunio ar gyfer cyfleuster adennill ynni Parc Adfer

Bwrw ymlaen i ddarllen: 'Cymuned fusnes Gogledd Cymru yn uno i gefnogi cais cynllunio ar gyfer cyfleuster adennill ynni Parc Adfer'