Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

CNIM: Paratoi'r ffordd ar gyfer Newid Systemau Ynni a'r Economi Gylchol gydag atebion trin gwastraff un contractwr

Ac yntau wedi’i sefydlu 160 o flynyddoedd yn ôl, mae Grŵp CNIM yn arbenigwr blaenllaw yn Ewrop o ran dylunio ac adeiladu gorsafoedd pŵer thermol di-ffosil un contractwr gyda bron mil o brosiectau y gallant gyfeirio atynt ym mhedwar ban byd o dan nodau masnach CNIM, LAB a BABCOCK. Mae’r profiad hwn ym maes Ynni Adnewyddadwy a’r Amgylchedd yn galluogi CNIM i ddarparu atebion cynhyrchu ynni un contractwr gan ddefnyddio tanwyddau penodol megis Gwastraff trefol Solid (ynni-o-wastraff), Biomas (BtE) a Phŵer Solar Crynodedig (CSP).

Gyda’i arbenigedd a’i wybodaeth unigryw yn elfennau gwahanol y prosesau, mae safleoedd CNIM yn gallu cyfuno'r canlynol mewn un cynnig cyflawn - didoli gwastraff trefol solid, ailgylchu a chompostio gyda thriniaeth thermol, cynhyrchu ynni, trin gweddillion a nwy ffliw. Mae CNIM hefyd yn darparu gwasanaethau rhedeg a chynnal a chadw safleoedd ynni-o-wastraff ar gyfer cyrff cyhoeddus a chwsmeriaid preifat o dan gontractau gwasanaeth safonol neu gonsesiynau hirdymor.

Fel cyflenwr technoleg allweddol a phrif gontractwr peirianneg, caffael ac adeiladu Ewrop ar gyfer safleoedd ynni-o-wastraff gyda 283 o linellau wedi’u gosod yn trin 78,000 tunnell o wastraff gweddilliol bob dydd, mae CNIM yn dylunio, yn adeiladu, yn comisiynu ac yn rhedeg safleoedd ynni-o-wastraff un contractwr (turnkey plants).

Mae CNIM wedi dylunio ac wedi darparu 163 o safleoedd gwastraff-o-ynni ar draws y byd, gan drin gwastraff 93 miliwn o bobl.

Mae ‘Technegau Gorau Sydd ar Gael’ CNIM yn gwarantu triniaethau thermol ar gyfer gwastraff a fydd yn darparu effeithlonrwydd uchel wrth adfer ynni ac effaith amgylcheddol isel iawn.

Mae dinasoedd mawr wedi rhoi eu ffydd yn atebion Grŵp CNIM megis Paris, Bilbao, Brwsel, Llundain, Moscow, Porto, Tallinn, Copenhagen, Brno, Turin, Düsseldorf, Baku, Monaco a llawer mwy.

I gael rhagor o wybodaeth am CNIM, cliciwch yma