Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Mae Wheelabrator yn creu ynni glân o wastraff preswyl a busnes bob dydd

Wheelabrator yw’r ail fusnes ynni-o-wastraff mwyaf yn yr Unol Daleithiau, ac mae’n arwain y diwydiant yn y gwaith o newid gwastraff preswyl a gwastraff busnes bob dydd yn ynni glân. Mae gan Wheelabrator blatfform o 23 o asedau cynhyrchu pŵer ar draws yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig – 19 cyfleuster ynni-o-wastraff (tri yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd), pedair gorsaf bŵer annibynnol, yn ogystal â phedwar safle tirlenwi lludw a thair gorsaf drosglwyddo. Ar hyn o bryd, mae gan Wheelabrator gapasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 6.8 miliwn tunnell (7.5 miliwn tunnell UDA), a chapasiti i gynhyrchu gwerth 853 megawat o drydan gyda’i gilydd – digon o ynni ar gyfer mwy nag 805,000 o gartrefi. Mae Wheelabrator hefyd yn adfer metelau ar gyfer eu hailgylchu yn gynnyrch masnachol.

Mae gweledigaeth y cwmni, sef Datblygu, darparu a chyflawni potensial ynni glân yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus Wheelabrator i ddatblygu atebion ynni glân i’w gwsmeriaid ac i gymunedau lleol. Mae Wheelabrator yn eiddo i Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar seilwaith ynni. I gael rhagor o wybodaeth am Energy Capital Partners, ewch i www.ecpartners.com. I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator, ewch i www.wtienergy.co.uk.