Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Wheelabrator Technologies​ yn creu ynni adnewyddadwy o wastraff preswyl a busnes.

Wheelabrator Technologies yw'r ail fusnes ynni-o-wastraff mwyaf yn yr Unol Daleithiau, ac mae’n arwain y diwydiant o ran trosi gwastraff preswyl a busnes bob dydd yn ynni cynaliadwy cyson. Ar hyn o bryd, mae gan Wheelabrator blatfform o 24 o asedau wedi’u lleoli’n strategol ledled y Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau —19 cyfleuster ynni-o-wastraff (un wrthi’n cael ei adeiladu), un cyfleuster tanwydd gwastraff a phedwar safle tirlenwi lludw. Rydym hefyd yn adfer metelau i’w hailgylchu mewn dwy system flaengar ar gyfer adfer metelau ac un cyfleuster canolog.

Ar hyn o bryd, mae gan Wheelabrator gapasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 8.3M tunnell (9.2M tunnell), a chapasiti i gynhyrchu gwerth 619MW (gros) o drydan – gan greu digon o ynni ar gyfer mwy nag 700,000 o gartrefi. Mae Wheelabrator hefyd yn adfer metelau ar gyfer eu hailgylchu’n gynnyrch masnachol. Mae gweledigaeth y cwmni, sef datblygu, darparu a chyflawni potensial ynni glân yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus Wheelabrator i ddatblygu atebion ynni glân i’w gwsmeriaid ac i gymunedau lleol. Ar hyn o bryd, Wheelabrator yw’r pedwerydd busnes mwyaf ynni-o-wastraff yn y DU ac mae ganddo gapasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 2.2M tunnell (2.4M tunnell), a chapasiti i gynhyrchu gwerth 245MW (gros) o drydan – gan greu digon o ynni ar gyfer mwy nag 500,000 o gartrefi. Mae Wheelabrator yn eiddo i Macquarie Infrastructure and Real Assets, yn rhan o is-gwmni Macquarie Asset Management y Macquarie Group, sy’n rheolwr asedau amgen byd-eang gyda’i ffocws ar brynu a gwerthu adeiladau, prosiectau seilwaith, ac asedau amaethyddiaeth ac ynni. I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator, ewch i www.wtienergy.com. Yn y DU, ewch i www.wtienergy.co.uk.