Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Y Broses Adfer Ynni

Cymerir gwastraff gweddilliol o’r pum sir sy’n creu Gogledd Cymru ac yn cynrychioli Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Ni chaniateir i’r Parc Adfer ddefnyddio ond gwastraff sy’n anaddas ar gyfer ailgylchu ac a fyddai fel arall yn cael ei anfon i safle tirlenwi neu ei allforio i safleoedd Ewropeaidd sy’n troi gwastraff yn ynni.

Rhagor o wybodaeth am y broses gwastraff na ellir ei ailgylchu

Sut mae cael Ynni o Wastraff

Waste-to-energy is recognised as having an important role in the reduction of greenhouse gases both through reduced emissions of landfill methane and offset of power generation from fossil fuels. In addition Wheelabrator Parc Adfer will recycle the ash for use in aggregates and recover metals for recycling. Modern EfWs are sophisticated facilities which safely and effectively convert heterogeneous waste materials into clean, renewable energy and useful by-products, while sustainably powering communities and protecting the environment.

 1. Combustion

  The waste material moves through a thermal (heating) process, where temperatures exceed 1110°C

 2. High Pressure Steam

  Heat from the combustion process heats water in boiler tubes to create high-pressure steam

 3. Electricity Production

  Plant turbines generate electricity that is sold to the National Grid Network to power homes and businesses

 4. Metals Recovery

  Additional metals are removed from the ash, which are sold and recycled into new products.

 5. Ash Recycling

  Bottom ash produced by Wheelabrator Parc Adfer will be recovered and reused as a secondary aggregate by the construction industry.

 6. Air Quality Control

  Gas passes through a fabric filter where particulates and remaining pollutants are removed. We will also adhere to strict limits on the creation of noise and odour by holding the facility under negative air pressure.

Fideo Wheelabrator Parc Adfer

Fel rhan o’n gwaith arolygu cyn adeiladu, comisiynwyd M7Aerial o Sir y Fflint gan Wheelabrator i ffilmio lluniau o’r awyr o'r gwaith adeiladu yng nghyfleuster Wheelabrator Parc Adfer.

Mae'r fideo yn rhoi syniad i chi o faint safle arfaethedig Wheelabrator Parc Adfer a'r tir cyfagos.

Gallwch ddarllen rhagor am safle Wheelabrator Parc Adfer drwy fynd i adran Newyddion a Digwyddiadau y wefan.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael hefyd drwy ymweld ag adran y prosiect ar y wefan.