Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Cronfa Budd Cymunedol

Mae Cronfa Budd Cymunedol Cam Adeiladu Parc Adfer bellach wedi’i dyrannu’n llwyr ac yn anffodus, ni ellir derbyn mwy o geisiadau. Mae Wheelabrator yn falch iawn o fod wedi cefnogi 30 o brosiectau llwyddiannus gyda chyfanswm o dros £51,000 sydd wedi helpu i roi newidiadau ar waith ac wedi arwain at gydlyniad cymunedol

Bydd Cronfa Budd Cymunedol arall ar gael gan Parc Adfer unwaith y bydd y safle’n gwbl weithredol. Bydd y Gronfa honno’n cael ei hariannu gan Bartneriaeth Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru a Wheelabrator a’i gweinyddu gan Gyngor Sir y Fflint. Bydd y trefniadau llywodraethu yn cael eu gwneud yn derfynol yn ystod y misoedd nesaf.